bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

Празници - Намаления и промоции

2126лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6299лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4969лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
1523лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

29 резервации наскоро
1523лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
2126лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
763лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
981лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
1336лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
561лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
2341лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

28 резервации наскоро
3327лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
763лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
561лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

29 резервации наскоро
205лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
306лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до центъра: 2km

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1176лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1530лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5015лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
6220лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4013лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2938лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1355лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1001лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3819лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2764лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2612лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3450лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2224лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1693лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1321лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1676лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4601лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3482лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1436лв
31.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1133лв
31.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1143лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1444лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2888лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2285лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3352лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2643лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1203лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
952лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1321лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1676лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1676лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1321лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1284лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
1636лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1143лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1549лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
701лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1336лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
981лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
954лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1145лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
841лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
566лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
767лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2875лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2176лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3961лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
4912лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1888лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1436лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
762лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
963лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6220лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5015лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4397лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
5805лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3463лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4726лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
726лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
523лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2144лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3046лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
774лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1917лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
572лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1415лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
561лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
763лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
968лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
715лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3193лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
4205лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
707лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
958лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2945лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2343лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1297лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1651лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2308лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1333лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2916лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1880лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1424лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1685лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3929лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3169лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4406лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6876лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5546лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3352лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3352лв
3-10 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1203лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
952лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2643лв
3-10 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
762лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
963лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3134лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
4209лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2925лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3629лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2448лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3344лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2090лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2592лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2873лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3777лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3851лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3047лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
5950лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4802лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
6837лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5496лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2903лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2198лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
4051лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2968лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
2285лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2617лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2111лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2888лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6794лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
5464лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1188лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1729лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
731лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
1085лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1536лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1536лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1034лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1034лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
414лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
614лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
891лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
638лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
4244лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
6035лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2024лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2863лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1705лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3621лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2546лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2409лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
669лв
11-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
950лв
11-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3372лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2646лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2386лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
701лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1942лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
954лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1927лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1364лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
849лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1150лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2386лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3372лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1391лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1631лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1230лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2769лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2060лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1039лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2993лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4111лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2427лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1925лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2006лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1499лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3107лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4093лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1235лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2233лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1587лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3135лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2979лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3965лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1742лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1319лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4386лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8392лв
24.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3693лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
10702лв
24.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4956лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3322лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3428лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4682лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1444лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1923лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1143лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2430лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2308лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2916лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2643лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3352лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3434лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1701лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2589лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1346лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1741лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2407лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3452лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4579лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2300лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2848лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1904лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3759лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3401лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2692лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
6876лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5546лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2664лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2407лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1904лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2158лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
7216лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5798лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1143лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1444лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4910лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3656лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2875лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5546лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1510лв
8-16 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
6876лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2176лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1915лв
8-16 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4026лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3047лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2176лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1203лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3021лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4006лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2875лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
952лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1523лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
6220лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
435лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
575лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1925лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5015лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
5602лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
6942лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4013лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3021лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
4006лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2938лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2692лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2875лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2176лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
3401лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4451лв
23-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4912лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3369лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5652лв
23-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2666лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3961лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4788лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
2888лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2285лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
6326лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4353лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
5751лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1203лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
952лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
6876лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5546лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1197лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
944лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1574лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1197лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4682лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3428лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3352лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2643лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
3322лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
4386лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3020лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3830лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3021лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
4006лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2888лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2285лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
3129лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1685лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1333лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2476лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
4910лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3656лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
6558лв
21-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
5572лв
21-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2133лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2428лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3132лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2786лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
952лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1203лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4547лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
5696лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
954лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
701лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4567лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3134лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1981лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
2684лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1336лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
581лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
981лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2103лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3005лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
429лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
429лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
581лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
707лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
958лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
831лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1185лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
998лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
696лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
731лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1085лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
718лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1072лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
460лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
410лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
308лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
613лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
313лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
465лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2765лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1861лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
3725лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2462лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1072лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
718лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
990лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
849лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
575лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
566лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1917лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
424лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1415лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1132лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
958лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
767лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1725лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1534лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
707лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1342лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1150лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1273лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
849лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1150лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1523лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2407лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2166лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1714лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1203лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1925лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1904лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
571лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
762лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1143лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1444лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
963лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
722лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
952лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
5811лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
6951лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2587лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2080лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2875лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2176лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2875лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2176лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1904лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2407лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1714лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
2166лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1523лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1925лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1444лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1143лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
952лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1203лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
762лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
963лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
571лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
722лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1904лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2511лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1536лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1034лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1382лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
930лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
827лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1229лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
724лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1075лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
620лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
922лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
768лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
517лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
614лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
414лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
461лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
310лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2023, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2023, royal paradise beach лято 2023, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2023, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2023, royal paradise beach лято 2023, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2023, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2023, royal paradise beach hotel лято 2023, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2023, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2023, royal paradise beach hotel лято 2023, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2023, роял парадайс лято 2023, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2023, хотел роял парадайс лято 2023, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2023, роял парадайс бийч лято 2023, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2023, хотел роял парадайс бийч лято 2023, хотел роял парадайс бийч ранни записвания

cache load